1

Virkelighetslitteraturen

Møt forfatteren Dag Solstad , som samtaler om sine siste bøker, og hvordan man bør lese dem.

PhD- Kjersti Aarstein foredrar om: Hvordan skal man tolke romaner der forfatter og forteller er samme person?
Det blir bokbad og plenumsamtale.

Prosjektet Det uoppløselige episke element, vil i løpet av våren 2019 invitere både publikum, forfattere, forskere og kritikere til en serie av debatter og samtaler om virkelighetslitteraturen og dens forvandlinger. En idé er å rette et kritisk søkelys mot selve debatten, slik den har forløpt fram til nå, og forsøke å skape en fruktbar og opplysende lokal dialog rundt temaene. Samtalelederen er Sigurd Ohrem, forfatter, lektor og kritiker.

Fotograf: Knut Nordhagen

_
_
_