1

Schubert: Vinterreisen

Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) ønsker velkommen til konsert med operasanger Håvard Stensvold som fremfører en norsk versjon av Schuberts sangsyklus «Die Winterreise».

Franz Schuberts og Wilhelm Müllers «Die Winterreise» kan nå for første gang oppleves på norsk i Sandefjord. Syklusen, bestående av 24 sanger, er et slags kjærlighetssorgens manifest, skapt av en mann i sitt siste leveår. Det musikalske geniet, Franz Schubert, var en sjenert mann med store problemer med egen hygiene. Etter et bordellbesøk, visstnok hans eneste, pådrar han seg syfilis, og mens sykdommen langsomt spiser ham opp, skaper han dette mesterverket.

Håvard Stensvold (Foto: Studio Lasse Berre) er operasanger utdannet fra København og har i mange år arbeidet med en sangbar oversettelse av dette storverket. Bakgrunnen er den litt absurde opplevelsen det er å stille seg opp foran et norsk publikum, pent antrukket og synge på et fremmed språk om ekte følelser. Det var ønsket om å ta bort noe av denne distansen mellom formidler og lytter, som fikk ham til å tenke nytt. Lina Braaten akkompagnerer på klaver.

_
_
_