1

Prøysen på Midtåsen

Midtåsen barnefestival

Parken og skogen på Midtåsen har gitt inspirasjon til det vi tror er landets eneste barnefestival som er tuftet på klassisk musikk og temaer. Dyre- og fuglelivet – og naturen generelt – glir naturlig inn i forestillingene. Her er det blåbærli og nyperoser. Det er ei steinrøys neri bakken. Ikke rart at Prøysen på Midtåsen kom som et naturlig element inn i barnefestivalen. Forestillingen ledes av sangerne Vigdis Unsgård, Rikke Haughem og Frank Havrøy sammen med pianisten Ståle Ødegården - og en rekke syngende og dansende barn og unge.

Billettsalget starter 1. mai.

_
_
_