1

Orgelkonsert (MiSKs kirkefestdager)

med Lars Notto Birkeland som vil få få boltre seg på kunst- og kulturkirkens flotte Marcussen-orgel.

Lars Notto Birkeland er en allsidig musiker med bakgrunn som organist, dirigent, pianist og akkompagnatør. I tillegg til stillinger som kantor i Akershus Slottskirke og undervisningsstillinger ved NMH og Barratt Due musikkinstitutt har han en omfattende frilanskarriere.

Årets festivalkunstner er Johan-Fredrik Arntzen, og en presentasjon av ham og hans kunst vil skje under denne konserten. Arntzen deltok i sin første utstilling i 1973, etablerte sitt enkeltmannsforetak rundt 1990 og har brukt Bærums Verk som hovedbase siden 1997. Han er en kunstner med en rik kunstnerbakgrunn, blant annet som billedhugger og som kunstmaler. Arntzen er opptatt av menneskets reise mellom kaos og helhet og passer med dette perfekt som kunstner dette året hvor vi har «Fra Kaos til Kosmos» som tema. Det er et uendelig geografisk felt å hente inspirasjon fra og et sted der mennesket både utvikler og spesialiserer seg. Menneskeheten har i løpet av historien forandret både sin innsikt og utsikt, mens mennesket som sådan ikke har endret seg så mye. Det er livsreisen som er det sentrale budskapet i kunsten.»

 

Arrangementet følger de til enhver tid gjeldende smittervernregler ifm Covid-19.

Arrangør: MiSK

_
_
_