1

MiSK. Klassisk mestermøte

Konsert med Marianne Thorsen – fiolin og Håvard Gimse – klaver
Musisering handler mye om å tegne musikalske linjer, mange av disse har lengselens kjennetegn; søkenen etter neste høydepunkt – eller lengselen etter en åpnende durakkord i et melankolsk moll-landskap. Kammermusikk er i særlig grad nær disse elementene, der alle følelser, alt uttrykk forenes i et dypt musikalsk nærvær mellom to mennesker, et nærvær som publikum inviteres til å bli en del av.

Denne kvelden møtes to av våre fremste musikere, fiolinprofessor Marianne Thorsen bosatt i Trondheim og pianisten Håvard Gimse, godt kjent for det sandefjordske publikum. I et program der lengsel er et av de underliggende temaer, får publikum høre musikk av bl.a. Chopin, Tchaikovsky og de norske komponistene Ole Bull, Johan Halvorsen og Alf Hurum.

_
_
_