1

Fartein Horgar m.fl. på biblioteket

Fortellingen om stedet - Fartein Horgar m.fl. i samtale med Sigurd Ohrem

Det å ha tilknytning til et sted er grunnleggende viktig for den menneskelige identiteten. I litteraturen er det sjelden den hodestups tilbedelsen som gjelder, det finnes trolig like mange ikke-steder, steder en vil reise bort fra, endre, oppheve eller forlate for godt. Det finnes også rent litterære steder, usynlige byer om en vil – og reiser mellom og til slike steder. Gjennom bokintervjuer og plenumssamtaler, vil en på Sandefjord bibliotek gjennom hele høsten få møte steder en knapt trodde eksisterte. I tillegg til forfattere inviteres stedsforskere, journalister, kulturaktivister og byutviklingsagenter inn som kontrastskapere og samtalepartnere.

Fartein Horgar debuterte som lyriker i 1980 med Nattedikt og morgenhud. Senere er det blitt flere diktsamlinger, barnebøker, romaner og sakprosa. 

Paradisets elendige (2016) er første bind i en serie om den dansk-norske slaverihistorien og koloniriket i Vest-India som varte fra 1660-tallet til 1917. Andre bok i serien er I slaktemåneden (2017). Høsten 2018 kom tredje bok i serien, Frihetens kjøtere. I september i år blir det lansert bok nummer fire, Benjamins reise, i serien som har fått tittelen Vestindiakvintetten. 

Fartein Horgar m.fl. i samtale med lektor, filosof og forfatter Sigurd Ohrem.

_
_
_