1

Dag Solstad & Kjell Terje Ringdal

Fortellingen om stedet - Dag Solstad og Kjell Terje Ringdal i samtale med Sigurd Ohrem

Det å ha tilknytning til et sted er grunnleggende viktig for den menneskelige identiteten. I litteraturen er det sjelden den hodestups tilbedelsen som gjelder, det finnes trolig like mange ikke-steder, steder en vil reise bort fra, endre, oppheve eller forlate for godt. Det finnes også rent litterære steder, usynlige byer om en vil – og reiser mellom og til slike steder. Gjennom bokintervjuer og plenumssamtaler, vil en på Sandefjord bibliotek gjennom hele høsten få møte steder en knapt trodde eksisterte. I tillegg til forfattere inviteres stedsforskere, journalister, kulturaktivister og byutviklingsagenter inn som kontrastskapere og samtalepartnere. Dag Solstad, kan betraktes som en litterært stedbunden forfatter, som tolker samtiden innenfor rammene av sin norske geografiske og kulturelle virkelighet, der hans romaner er motsvar til en rådende fortolkning, med steder som inngår i en større politisk diskurs. Solstads forfatterskap er således å betrakte som en beskrivelse av forfatterens vekslende historiske, ideologiske og topografisk kontekst fra debuten og fram til i dag. 

Kjell Terje Ringdal  er førstelektor ved Høyskolen Kristiania i Oslo, der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public relation. Han er også foredrags- og kursholder med retorikk og effektiv formidling som tematikk. Kjell Terje kommer opprinnelig fra Sandefjord.

Samtalelederen er lektor, filosof, og forfatter Sigurd Ohrem.

 

_
_
_