Randsonen

Hva gjør man når man arbeider med "eksperimentell" musikk? «Randsonen» er et møte med seks norske musikere og komponister, som alle arbeider innenfor et eksperimenterende felt - Lisa Dillan, Harald Fetveit, Lene Grenager, Øyvind Torvund, Christian Wallumrød og Stian Westerhus.

Hva gjør man når man arbeider med "eksperimentell" musikk? «Randsonen» er et møte med seks norske musikere og komponister, som alle arbeider innenfor et eksperimenterende felt - Lisa Dillan, Harald Fetveit, Lene Grenager, Øyvind Torvund, Christian Wallumrød og Stian Westerhus. De seks artistene som portretteres i filmen utgjør noen av de fremste innen sine musikalske felt i Norge. De kommer fra vidt forskjellige musikalske landskap, men felles er at de drives av en ubendig utforskertrang. Filmen presenterer dyptpløyende refleksjoner omkring begrepet “eksperimentelt” - hvordan forholder de seg til begrepet og hvordan jobber de ut i fra det? Hva er egentlig “eksperimentell musikk” - og finnes den egentlig? Hva gir en eksperimentell/fri tilnærming som en mer konvensjonell tilnærming ikke gir? Hvilke muligheter og eller begrensninger forholder man seg til? Hvordan øve på noe som ikke er fastlagt eller innenfor kjente rammer? Hvordan forholde seg til andre sjangere og musikalske konvensjoner med det eksperimentelle som basis? Filmen er tredje del i en løs trilogi om norsk eksperimenterende musikk, som begynte med filmen «Nor Noise» - om støymusikk - og fortsatte med boken «Lyttekunst» - om fri-improvisert musikk - begge av Tom Hovinbøle. Før filmen vises de eksperimentelle kortfilmene The Practice of Love (11 minutter) og Something Must Happen (23 minutter). Begge regissert av Lasse Marhaug.
Skuespillere Lisa Dillan, Harald Fetveit, Lene Grenager, Øyvind Torvund, Christian Wallumrød, Stian Westerhus Regi Tom Hovinbøle Premiere 11.01.2020

Billetter til Randsonen

  1. Lør 11. jan kl 18:00 SAL 2 15 Slutt 20:29 Kjøp
Vis hele programmet
_
_
_