Sal 1 er kulturhusets største sal og består av et amfi med 21 faste rader + 2 løse rader helt foran på heve/senkbar orkestergrav. Disse radene kan fjernes ved behov. I tillegg kan det plasseres løse rader bak de faste radene. Antallet i salen kan derfor varieres, men står til daglig i et fast oppsett med 680 sitteplasser. Det er mao muligheter for å øke dette tallet ytterligere. Salen er fullt bestykket med komplett moderne lavenergilysrigg, av-systemer og lydutstyr. 

  • Hjertnes scenen er 16 x 11 meter med 31 scenetrekk – hovedsakelig motorisert. Dobbel takhøyde i scenehuset
  • Stor motorisert orkestergrav i forkant av scenen. Orkestergraven kan også benyttes som en utvidelse av selve scenen dersom den kjøres helt opp. 
  • Lasterampe / Innlast  – plass til 2 semi-lastebiler + skrårampe m 4m høyde for varebiler / mindre biler. Lasterampe / innlast er felles med Hjertnes og Harmonie Arena.
  • Strøm på lasterampe til bil og buss 3 x 32A - 400V + 2 x 16A – 230V
  • I tilknytning til salen har vi 4 stk solistgarderober, 2 stk romslige gruppegarderober og 2 stk Green room. Det er muligheter for å disponere ytterligere arealer knyttet til arrangement i Sal 1. Medsyn og medhørsløsninger i alle rom

Hjertnes kulturhus, Sal 1 og Harmonie Arena har muligheter til å forhandle om Inn-house Hotel løsning i samarbeide med Scandic Park Hotel. Sal 1 benyttes også til kinovisninger.