Kiosk/kafé

Hjertnes kulturhus har overtatt kioskdriften fra januar 2019.

Modellen for hva slags kioskdrift vi vil ha er under arbeid - mer info kommer her :)