Harmonie arena

Stemning konsert Harmonie arena

Harmonie arena er Sandefjords nye fleksible kultursal og stod ferdig i september 2022. Salen er utstyrt med en rekke fleksible løsninger og utstyr som gjør det mulig å skifte mellom ulike oppsett og tilpasse salen til en rekke ulike produksjoner. Salen er oppført som tilbygg til eksisterende kulturhusbygning plassert på nordsiden mot Hjertnespromenaden, men fullt integrert i kulturhuset. Salen kan romme inntil 800 stående publikummere, eller opptil 450 sittende i ulike møbleringsmodeller. 

Nøkkelinformasjon om salen:

 • Samlokalisert og integrert i Hjertnes kulturhus
 • Kapasitet på 800 stående og fleksibelt publikumsamfi med opptil 360 sittende ved full kapasitet
  • Det er også noe tilgjengelig plass foran det faste amfiet til kafebord eller ekstra stolrader(løse stoler). Antall avhenger av scenedybde
  • Amfiet har 12 rader og kan kjøres fleksibelt på flere nivåer. Amfiet kan kjøres ut med ønsket antall rader dersom man starter med rad en. Dersom man ønsker å starte med rad 12 så kan det kjøres kun med et fast oppsett på fire rader. Et slikt oppsett vil gi 120 plasser på et «galleri» som kan kombineres med ståplasser foran.
 • Ca. 7 meter fri takhøyde i salen
 • Selvstendig backstage arealer med greenroom og kunstnergarderober
  • 5 små artistgarderober med eget bad og oppholdrom. Et felles greenroom på 70kvm med tilpasset kjøkkenløsning. Et felles toalett tilknyttet til fellesarealer. Full wifi, medhør og medsynsløsninger i alle rom. Panoramautsikt
 • Direkte adgang for medvirkende til kjeller på Hjertnes kultuhus for felles bruk av lager og større garderober
 • Fleksibel takgrid i hele salen
  • Det er etablert en bjelkegrid i salen som gjør det mulig å fleksibelt tilpasse egne løsninger, avdelinger, oppheng etc. 
 • Heve/senk scene 11meter dyp og 12 meter bred
  • Scenen er tredelt i dybden. Hver modul er derfor ca. 3,5meter. Hver modul kan kjøres for seg selv. Hver modul kan kjøres fra 0 til ca 1meters høyde. Modulene kan løfte høy vekt og opprigg kan gjennomføres på flatt gulv før scenen  settes til «spillehøyde» En modul kan løftes litt for heving av for eksempel trommer etc.
 • Motoriserte scenetrekk over heve/senk scene, 15stk
  • Full motorisert scenerigg i ca 12 meters bredde ferdig bestykket med kappe og bensett, Lystrekk med ekstra løftekapasitet(LX)(motvask, proscenie og front) og fritrekk.
 • Elektronisk etterklangsanlegg
  • Elektronisk etterklangsanlegg for justering av salens etterklangstider ved akustiske konserter og uttrykk
 • Fremtidsrettet, programmerbar lavenergi lysrigg for arrangementer
  • Motvask, front og effektlamper
 • Fullt utrustet og moderne lydteknisk pakke
 • Programmerbare tilgangsnivåer på bygg og utstyr for ulike brukere

Harmonie arena deler lasterampe / innlast med kulturhusets sal 1 og har ellers gode innlastmuligheter av/for større enheter. Servering kan gjøres inne i salen eller i umiddelbar nærhet utenfor. Hjertneskiosken er også tilgjengelig for kjøp av forfriskninger o.l. Salen forbedres fortsatt med nye tekniske løsninger og utstyr. Ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon eller for å avtale en befaring.