Fleksibel kulturarena (FKA)

I desember 2020 vedtok kommunestyret i Sandefjord igangsetting og bygging av ny fleksibel kulturarena på nordsiden av Hjertnes kulturhus. Byggeprosjektet har blitt forsinket, og det er fortsatt en del som ikke er helt klart, men helgen 2 til 4 september 2022 markerte vi åpning av byens nye fleksible arena. 

Prosjekt ny, fleksibel kulturarena er ikke bare preget av samarbeid mellom det private, offentlige og frivilligheten, men muliggjort og realisert som et resultat av dette.

På samme måte som idretten har gode anlegg og haller til glede for kommunens idrettslag vil den nye scenen gi kommunens band, korps, teatergrupper, danseskoler og andre kulturuttrykk et sted å vise seg frem. Målet er å gi kulturlivet mulighet til å blomstre på en arena der det er plass til å utvikle og forme en profesjonell produksjon, med godt tilrettelagt utstyr, uten at kostnaden blir for høy. Det er også politisk vedtatt sterkt reduserte leiesatser for lokale lag og foreninger, for nettopp å sikre lav terskel og bred tilgjengelighet. 


Samtidig blir denne salen attraktiv for nasjonale og internasjonale artister, noe som igjen bidrar til et enda bedre breddetilbud for alle Sandefjords innbyggere. 

Salen ferdigstilles fortløpende frem mot jul, så ta gjerne kontakt for å høre når nettopp ditt arrangement kan passe inn.