Covid-19

HJERTNES KULTURHUS OG KORONATILTAK

Hjertnes Kulturhus følger nå nasjonale forskrifter og anbefalinger om smittevern for arrangementer. Hjertnes Kulturhus er åpent og planlegger både kino og arrangementer på en trygg måte, og innenfor de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger knyttet til smittevern. Da smittesituasjonen stadig endrer seg har vi flere ganger tilpasset vårt tilbud til dette. Vi er godt forberedt på eventuelle nye tilpasninger fremover. Selv om vi holder åpent medfører dagens smittevernstiltak at vårt tilbud er noe begrenset. Det er blant annet begrensninger på hvor mange publikummere vi kan ta imot samtidig. Vi lover dere som besøker oss rene desinfiserte saler og at det alltid vil være god avstand til andre utenfor din gruppe i salen. Les mer om noen av våre smittevernstiltak nedenfor.
-
BILLETTSALG, RENHOLD OG AVSTAND

Av hensyn til nåværende smittevernregler selger vi maks 200 billetter til hvert enkelt arrangement/kinovisning. Dagens føringer gjør at det alltid skal være minst 1 sete imellom de som ikke bor i samme husstand eller er tilsvarende nære og 1 meters avstand mellom seteradene.  Personer i samme husstand kan sitte sammen i salene. Inntil videre selger vi billetter kun på annenhver rad og med to låste seter mellom alle kohorter. Du kan derfor være sikker på at du har minst 1 meter i alle retninger fra der du sitter til øvrig publikum i salen. 

Når du besøker oss må du bruke munnbind i fellesarealene våre. Da vi kun selger billetter på annehver rad og med to seter mellom kohorter kan du ta av deg munnbindet, mens du sitter i setet ditt.  Du må ta på deg munnbind før du forlater setet ditt igjen.  Myndighetene anbefaler at du beholder munnbindet på dersom du er usikker på om du kan opprettholde avstand på 1 meter til andre også utendørs.

Vi ønsker at alle som besøker oss kjøper billetter i vår nettbutikk på forhånd. Skulle du likevel ikke ha anledning til dette kan du også kjøpe billetter i kiosken på kulturhuset. Alle som besøker oss, må oppgi kontaktinformasjon ved billettkjøp på nettet og i luke. Vi er pålagt å kunne gjennomføre smittesporing dersom det blir behov for det. I nettbutikken vår er hvert kjøp definert til en nærkontaktgruppe. Du kan bestille inntil 9 billetter på nett i samme operasjon. Da må du på forhånd ha tatt stilling til om dere alle 9 kan sitte inntil hverandre i salen. Personer som bor i samme husstand kan uansett sitte ved siden av hverandre. Dersom din gruppe består av personer som normalt ikke har nærkontakt må dere kjøpe billetter hver for dere.

Billetter scannes fortsatt elektronisk ved inngang til sal av en våre servicemedarbeidere. Husk at du må sitte på det setet du har fått tildelt under hele forestillingen. Vi desinfiserer salene mellom hver forestilling og må vite hvilke seter som har vært i bruk. Dersom noen i din gruppe bruker en av våre ekstra barneseter under forestilling ber vi deg sette dette på egen plass for brukte seter når du forlater salen.

Vi ber alle om å være ute i ekstra god tid før forestillingstart. Våre innslipp kan for tiden ta litt lengre tid enn vanlig. Dørene inn til salen åpner 20 - 30 min før forestilling. Etter forestilling må du forlate kulturhuset gjennom utganger forbeholdt dette.

Vi ber vårt publikum respektere 1-meters regelen ved opphold og ferdsel i foajeområdene.

Kulturhuset har innført forsterket renhold i alle arealer. Høyt belastede berøringspunkter i foajee, kiosk og saler desinfiseres flere ganger pr. dag. Vi har Antibac tilgjengelig ved alle saler, kiosk og ved våre toaletter. 

GENRELLE RÅD OG REGLER

Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber. Bruk alltid munnbind der du ikke kan, eller er usikker på om du kan opprettholde 1 meters avstand til andre rundt deg.

Les mer om nye nasjonale råd og tiltak her