Covid-19

Nye retningslinjer og tiltak i forhold til Covid-19 situasjonen.

HJERTNES KULTURHUS OG KORONATILTAK

Hjertnes kulturhus følger nå nasjonale forskrifter og anbefalinger om smittevern for arrangementer. I tillegg er det innført lokal forskrift om munnbindplikt i Sandefjord. Selv om vi nå kan gjennomføre arrangementer igjen er det likevel slik arrangementene er forbeholdt utelukkende publikum som er bosatt i Sandefjord Kommune. Videre medfører munnbindforskriften at du må bruke munnbind til enhver tid i våre fellesarealer. Vi har tilpasset vårt billettsalg slik at du kan ta av deg munnbindet etter at du har satt deg i tilvist sete. Skal du forlate ditt tilviste sete må du ta på deg munnbind før du forlater stolen.

Da smittesituasjonen stadig endrer seg har vi flere ganger måtte tilpasse vårt tilbud til dette. Vi er godt forberedt på eventuelle nye tilpasninger fremover.

Ved avlysninger grunnet restriksjoner eller andre tiltak i denne forbindelse vil publikum få refundert sine billetter, eller bytte disse til en senere forestilling. Les mer om refusjoner her

Les mer om noen av våre smittevernstiltak nedenfor.

 

BILLETTSALG, RENHOLD OG AVSTAND

Av hensyn til nåværende smittevernregler selger vi ca 1/3 del av maks kapasitet i salene våre . Dagens føringer gjør at det alltid skal være minst 1 meters avstand mellom nærkontaktgrupper. Personer i samme husstand eller nærkontaktgruppe kan sitte sammen i salene.

Vi ønsker at alle som besøker oss kjøper billetter i vår nettbutikk på forhånd. Skulle du likevel ikke ha anledning til dette kan du også kjøpe billetter i kiosken på kulturhuset. Alle som besøker oss MÅ oppgi kontaktinformasjon ved billettkjøp på nettet og i luke. Vi er pålagt å kunne gjennomføre smitte sporing dersom det blir behov for det. I nettbutikken vår er hvert kjøp definert til en nærkontaktgruppe. Du kan bestille inntil 9 billetter på nett i samme operasjon. Da må du på forhånd ha tatt stilling til om dere alle 9 kan sitte inntil hverandre i salen. Personer som bor i samme hushold kan uansett sitte ved siden av hverandre. Dersom din gruppe består av personer som normalt ikke har nærkontakt må dere kjøpe billetter hver for dere.

Billetter scannes elektronisk ved inngang til sal av en våre servicemedarbeidere. Husk at du må sitte på det setet du har fått tildelt under hele forestillingen. Vi desinfiserer salene mellom hver forestilling og må vite hvilke seter som har vært i bruk. Dersom noen i din gruppe bruker en av våre ekstra barneseter under forestilling ber vi deg sette dette på egen plass for brukte seter når du forlater salen.

Vi ber alle om å være ute i ekstra god tid før forestillingstart. Våre innslipp kan for tiden ta litt lengre tid enn vanlig. Dørene inn til salen åpner 20 - 30 min før forestilling.

Vi ber vårt publikum respektere 1-meters regelen ved opphold og ferdsel i foajeområdene.

Kulturhuset har innført forsterket renhold i alle arealer. Berøringspunkter i foejee, kiosk og saler desinfiseres mellom hver forestilling. Vi har Antibac tilgjengelig ved alle saler, kiosk og ved vårt toalett areal. Husk! Det aller beste er fortsatt å vaske hendene med såpe og vann. Vi har berøringsfrie vaskeanordninger i vårt toalettanlegg.

 

SMITTEVERNREGLER

Vask hendene nøye.

Har du sykdomssymptomer som minner om Covid 19 – hold deg hjemme!!

Husk å host inn i armhulen.

Hold minst en meter avstand til personer du ikke bor sammen med, eller til daglig på annet vis oppholder deg sammen med.

Takk for at du bidrar og respekterer situasjonen

_
_
_