Henning Kvitnes på vei til Hjertnes

”40 år på veien – og 60 runder rundt sola”

6 Guttær på scenen og forhåpentligvis fullt i Hjertnes kulturhus!
_
_
_