Kino har egen Facebookside

Følg både kultur og kino med hver sitt innhold på Facebook og Instagram.

Hjertnes har valgt å rendyrke kultur og kino med hver sin Facebookprofil som også omfatter Instagram i større grad enn tidligere. 

Følg våre to litt ulike facebooksider her:

 

Hjertnes kulturhus: https://www.facebook.com/hjertneskulturhus

 

Hjertnes Kino: https://www.facebook.com/hjertneskino 

 

 Følg oss også på Instagram umder hhv hjertneskino eller hjertneskulturhus. 

_
_
_