Kalender

Desember 2017
UKE M T O T F L S
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
UKE M T O T F L S
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
Februar 2018
UKE M T O T F L S
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28

Mandag 11. desember

 1. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36716.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36160.jpg
  I dag kl 16:30 Parketten 1 NO tale 6 Slutt 18:28 Les mer Salg lukket
 2. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/34748.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35078.jpg
  I dag kl 17:00 Parketten 2 ALLE Slutt 18:28 Les mer Salg lukket
 3. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36186.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/34726.jpg
  I dag kl 18:45 Parketten 2 6 ÅR Slutt 20:26 Les mer Kjøp
 4. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36713.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36527.jpg
  I dag kl 18:45 Parketten 1 ALLE Slutt 20:44 Les mer Kjøp
 5. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36722.jpg Imageurl 
  I dag kl 20:45 Parketten 2 6 ÅR Slutt 22:13 Les mer Kjøp
 6. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/35079.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36135.jpg
  I dag kl 21:00 Parketten 1 2D 12 ÅR Slutt 23:14 Les mer Kjøp

Tirsdag 12. desember

 1. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36722.jpg Imageurl 
  I morgen kl 12:15 Parketten 1 6 ÅR Slutt 13:42 Les mer Kjøp
 2. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36325.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/32589.jpg
  I morgen kl 12:15 Parketten 2 9 ÅR Slutt 14:17 Les mer Kjøp
 3. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36716.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36160.jpg
  I morgen kl 16:30 Parketten 1 NO tale 6 Slutt 18:28 Les mer Kjøp
 4. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/34748.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35078.jpg
  I morgen kl 17:00 Parketten 2 ALLE Slutt 18:28 Les mer Kjøp
 5. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36186.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/34726.jpg
  I morgen kl 18:45 Parketten 2 6 ÅR Slutt 20:26 Les mer Kjøp
 6. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36713.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36527.jpg
  I morgen kl 18:45 Parketten 1 ALLE Slutt 20:44 Les mer Kjøp
 7. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36722.jpg Imageurl 
  I morgen kl 20:45 Parketten 2 6 ÅR Slutt 22:13 Les mer Kjøp
 8. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/35079.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36135.jpg
  I morgen kl 21:00 Parketten 1 2D 12 ÅR Slutt 23:14 Les mer Kjøp

Onsdag 13. desember

 1. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Ons 13. des kl 10:00 Hjertnes 2D 12 ÅR Slutt 12:47 Les mer Kjøp
 2. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Ons 13. des kl 15:00 Hjertnes 2D 12 ÅR Slutt 17:47 Les mer Kjøp
 3. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Ons 13. des kl 17:00 Parketten 1 3D 12 ÅR Slutt 19:47 Les mer Kjøp
 4. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36716.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36160.jpg
  Ons 13. des kl 17:00 Parketten 2 NO tale 6 Slutt 18:58 Les mer Kjøp
 5. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Ons 13. des kl 18:00 Hjertnes 2D 12 ÅR Slutt 20:47 Les mer Kjøp
 6. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36722.jpg Imageurl 
  Ons 13. des kl 19:15 Parketten 2 6 ÅR Slutt 20:42 Les mer Kjøp
 7. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Ons 13. des kl 20:00 Parketten 1 3D 12 ÅR Slutt 22:45 Les mer Kjøp
 8. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Ons 13. des kl 21:00 Hjertnes 2D 12 ÅR Slutt 23:47 Les mer Kjøp
 9. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36713.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36527.jpg
  Ons 13. des kl 21:00 Parketten 2 ALLE Slutt 22:59 Les mer Kjøp

Torsdag 14. desember

 1. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36185.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/34738.jpg
  Tor 14. des kl 12:15 Parketten 2 15 ÅR Slutt 14:14 Les mer Kjøp
 2. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Tor 14. des kl 17:00 Parketten 1 3D 12 ÅR Slutt 19:47 Les mer Kjøp
 3. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36716.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36160.jpg
  Tor 14. des kl 17:00 Parketten 2 NO tale 6 Slutt 18:58 Les mer Kjøp
 4. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Tor 14. des kl 18:00 Hjertnes 2D 12 ÅR Slutt 20:45 Les mer Kjøp
 5. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36722.jpg Imageurl 
  Tor 14. des kl 19:15 Parketten 2 6 ÅR Slutt 20:42 Les mer Kjøp
 6. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Tor 14. des kl 20:00 Parketten 1 3D 12 ÅR Slutt 22:47 Les mer Kjøp
 7. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36855.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/35038.jpg
  Tor 14. des kl 21:00 Hjertnes 2D 12 ÅR Slutt 23:47 Les mer Kjøp
 8. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36713.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36527.jpg
  Tor 14. des kl 21:00 Parketten 2 ALLE Slutt 22:59 Les mer Kjøp

Fredag 09. februar

 1. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36431.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36315.jpg
  Fre 9. feb kl 19:00 Hjertnes 15 ÅR Slutt 21:05 Les mer Kjøp
 2. Poster http://mf.kulturhusweb.no/static/36431.jpg Imageurl http://mf.kulturhusweb.no/static/36315.jpg
  Fre 9. feb kl 21:30 Hjertnes 15 ÅR Slutt 23:35 Les mer Kjøp
_
_
_